RIDLV - De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding

 
 

De Raad stelt zich als hoofddoel om vanuit wetenschap en maatschappij gezichtspunten aan te dragen voor een integrale benadering van duurzame landbouw en voeding. Ze richt zich daarbij in eerste instantie op Nederland. De Raad wordt gevormd door een interdisciplinaire denktank van personen met bewezen expertise in integraal systeemdenken op dit terrein. Zij functioneren zonder last of ruggespraak, De Raad is opgericht in juni 2010. Ze stelt gevraagd en ongevraagd adviezen op om genoemde doelen te bevorderen. Daarbij richt ze zich onder meer op een toekomstgerichte onderzoeks- en beleidsagenda. Daarnaast wil ze bijdragen aan actuele politieke en maatschappelijke debatten over duurzame landbouw en gezonde voeding. 
U vindt hier de vernieuwde integrale visie op duurzame landbouw en gezonde voeding uit 2021