Efficiëntie in de landbouw van de 21e eeuw

U bent hier

Efficiëntie in de landbouw van de 21e eeuw

Symposium vrijdag 9 juni in Ede
10:00-16:00 uur in de Reehorst, op loopafstand van station Ede-Wageningen

 

In de Nederlandse agrofoodwereld wordt stevig gediscussieerd over het type agrofood dat we moeten ontwikkelen om het wereldvoedselvraagstuk het hoofd te bieden. In dat kader wordt vaak gepleit voor een efficiëntere productie en meer speciaal een verdergaande schaalvergroting en intensivering. Die zouden bovendien leiden tot lagere emissies naar het milieu. Ook wetenschap en innovatie zouden dienstbaar moeten zijn aan deze marsroute.

Toch zijn er twijfels gerezen. Hoe houdbaar is dit efficiëntieparadigma voor het huidige agrofood systeem? En voor de duurzame landbouw van de toekomst? Hoe ziet die landbouw er globaal uit? Hebben we behoefte aan een ander, breder of aanvullend efficiëntieparadigma voor duurzame productie en voor innovatie, waarin elementen zoals veerkracht en externe kosten en baten een meer prominente positie krijgen? 

Over deze en aanverwante vragen organiseert de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) op 9 juni een symposium met sprekers en coreferenten die op de bijdragen van de sprekers reflecteren. Binnen het symposium is volop ruimte voor debat, onder meer door een discussie rondom een aantal stellingen waarop gestemd wordt.

Het symposium is bedoeld voor:
- wetenschappers en studenten in de werkvelden plantaardige en dierlijke productie, ecologie en economie
- betrokkenen uit de agrofoodwereld
- beleidsmakers
- NGO’s.

Het definitieve programma van het symposium vindt u hieronder:

10.00-10.30 uur Inloop en koffie
10.30-10.35 uur Welkom
10.35-11.00 uur  Imke de Boer (hoogleraar Dierlijke Productie Systemen, WUR) over perspectieven op de rol van het dier in het toekomstige voedselsysteem
   co-referent: Jan de Wit (Louis Bolk Instituut)
11.15-11.40 uur Cees Veerman (landbouwer, econoom en politicus) over de duurzame landbouw van de toekomst en de plaats van efficiëntie daarin
  co-referent: Eric Smaling (voormalig hoogleraar WUR en Universiteit Twente)
12.00-12.25 uur Krijn Poppe (Wageningen Economic Research, WUR) over het efficiëntiebegrip in de landbouweconomie
   co-referent: Volkert Engelsman (Eosta, distributeur groente en fruit en promotor van True Cost Accounting)
12.45-13.30 uur Lunch
13.30-13.55 uur Martin van Ittersum (hoogleraar leerstoelgroep Plantaardige Productie Systemen, WUR) over efficiëntie in de plantaardige productie
  co-referent: Wim van der Putten (afdelingshoofd Terrestrische Ecologie, NIOO) 
14.10-14.35 uur Willem Ferwerda (directeur Commonland) over efficiëntie en productie in relatie tot herstel van gedegradeerde ecosystemen en landschappen
  co-referent: Henk Breman (agrobioloog met werkervaring in Afrika)
14.50-15.15 uur Derk Loorbach (hoogleraar sociaal-economische transities, Erasmus Universiteit Rotterdam): “Van efficiëntie naar transitie - aan de hand van voorbeelden uit andere domeinen”
  co-referent: Henk van Latesteijn (consultant en oud-directeur Transforum)
15.30-16.00 uur  Korte reflectie op de bijdragen (Herman Wijffels, lid RIDLV)
  Stellingen en slotdiscussie
16.00-17.00 uur Borrel

 

Dagvoorzitter: Jan Staman (lid RIDLV, oud-directeur Rathenau Instituut)

Elke lezing zal bestaan uit een voordracht van 25 minuten, gevolgd door een reflectie van 5 minuten door een co-referent, waarna er 10 minuten gelegenheid is voor vragen en debat.

We mikken op 50 à 100 deelnemers met een evenwichtige verhouding tussen verschillende doelgroepen. Een aantal is uitgenodigd, voor anderen is er vrije aanmelding. De kosten bedragen €100, inclusief lunch en borrel na afloop. Voor promovendi en studenten zijn de kosten € 25. Op basis van uw aanmelding ontvangt u een voorlopige bevestiging van deelname. Afhankelijk van de aanmeldingen zullen wij een evenwichtig deelnemersveld samenstellen en definitieve bevestigingen met betalingsgegevens versturen. U kunt zich aanmelden door invulling van het registratieformulier hieronder.